Rozvrh Shanti Centra

Podmienky použitia joga vstupov:

  • na hodinu jogy je potrebné byť vopred zapísaný cez online rezervačný systém alebo telefonicky na tel. č.: 0949 623 612;
  • odhlásenie z hodiny je možné do 14 h poobede dňa, v ktorom je hodina naplánovaná. Inak vstup prepadne, alebo je možné za seba poslať náhradu;
  • nevyčerpané vstupy po konci obdobia, na ktoré boli zakúpené, neplatia;
  • maximálny počet prehlásení vstupov je 3x za obdobie.